• Pzts - Cmts: 08:00-20:00
  • Bucak Mh. 350 sk no:26/A
  • 0 532 111 0 452

Mesafeli Satış Sözleşmesi

OTOMOBİL KİRA SÖZLEŞMESİ HÜKÜM VE KOŞULLARI

1. GİRİŞ

Bu sözleşmenin ön yüzünde plaka ve modeli yazılı aracıkiraya veren M.Tolga TÜRKYILMAZ VENÜS RENT A CAR ‘KİRALAYAN‘ aynı sayfada ve ek sayfalarda imzası bulunup kira karşılığında kullanmak üzere alan da ‘KİRACI‘ olarak adlandırılacaktır.

2. GENEL KOŞULLAR (BÖLÜM 1)

• 1/a Kiralayan Mülkiyetinde (sorumluluğunda) bulunan aracı aşağıda belirtilen koşullara uyulması şartıyla kiracıya önceden saptanan süre içinde verilmiştir.  

• b – Kiracı kiralama tarihinin bitiminde aracı kiralayandan onay almadan uzatamaz ve teslim etmek zorundadır.Teslim etmediği takdirde araç çalıntı sayılacak yasal işlemler derhal başlayacaktır.

• c – Kiracı bu sözleşmeyi imzalamakla aracı hasarsız, faal vaziyette yedeği ile birlikte beş lastiği, avadanlıkları ilgili belgeleri ile teslim aldığını, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa sözleşmede yazılı gün ve saatte aynı şekilde alındığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir.

• d – Kiracı, kira süresini uzatmak istediği takdirde en az 48 saat öncesinden haber vererek (araç müsaitse) uzatacağı günlerin ücretini ödeyerek uzatabilir. Araç uzatmalarında o tarihteki geçerli olan fiyat tarifesi uygulanır.

• e – Herhangi bir sebepten dolayı aracın değiştirilmesi durumunda bu sözleşmede geçerli maddeler ikame araçlar içinde geçerli sayılacaktır.
• f – Kiranın başlangıç bitiş tarih ve saatleri düzenlenen araç teslim formunda belirlenecektir.
2 – Kiracı aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanamayacağını kabul eder. Bütün sorumlulukları kabul etmiş bulunur.
a – Gümrük Yasası ve T.C. kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayrikanuni işlerde,
b – Başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesinde, yüklenerek taşınmasında,
c – Yarış, Hız Tayini Ralli, sağlamlık denemesi, motorlu sporlar ile normal trafik’e kapalı uygun olmayan yollarda,
d – Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınmasında,
e – Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında,
f – Ödeme şekli ne olursa olsun, ivaz karşılığında yolcu yada mal taşıma,
g – Terör vb. Eylemlerde vatandaş ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek plan ve durumlarda doğabilecek zararları itirazsız kabul etmiştir.
l – Sözleşmenin düzenlendiği sürede kiracının 24 yaşını doldurmuş ve en az 2 yıllık yerli yada uluslar arası ehliyetinin ibrazı gereklidir.
m – Kiracı seyir dışında aracın güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Çalınma halinde araç bulunmaz ise ilk geçen 45 günlük süreyi Kiralayan kiracıdan talep edebilir.
n – Araç yakıt ücreti Kiralayana aittir.

3. GENEL KOŞULLAR (BÖLÜM 2)

3 – Kiralayanın onayı olmaksızın, Kiracı aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz, kullandırabilmesi için şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve ek şöför ücretini ödemeye mecburdur.
4 – Kiracı aracı trafik kurallarına uygun ve güvenliği sağlayacak biçimde emniyetli bir yere kapalı ve kilitli park etmeye yükümlüdür.
5 – Kiracı aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeleri (Motorlu Araç Tescil Belgesi, Sigorta Poliçesi, Motorlu Araç Trafik Belgesi, Plakalar) iade etmediğinde bunları getirinceye kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin alınmasının giderlerini ödemekle yükümlüdür.
6 – Aracın Kiracının kusurundan dolayı yetkili makamlarca müsaderesi veya el konulması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar ve iş kaybı kiracıya aittir. Aracın geri alınmaması durumunda araç bedeli kiracı tarafından kiralayan nakit olarak ödenir.
7 – Trafik cezaları otoyol geçişleri ve yakıt giderleri kiracıya aittir. Aracın çekilmesi sırasında meydana gelen hasar kiracıya ait olup aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre aracın kiralama süresine dahil edilir.
8 – Kiracı aracın kiralaya iadesinden sonra araçta bırakılan her hangi bir eşyadan sorumlu tutulamaz.
9 – Kiralayan şahıs aracı temiz ve eksiksiz aldığını beyan eder, kirli gelen araçtan aracın durumuna göre 40TL yıkama veya 200TL kuaför ücreti alınır.
Kiracı kira süresi içinde vasıtanın periyodik bakımını ( Yağlama, Yağ Değişimi vb. gibi) kiralayanın en yakın bürosuna başvurarak ücretsiz yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde bakımı VENÜS RENT A CAR’A bilgi vererek yaptıracak kira dönüşünde ücret kiracıya ödenecektir.
10 – Kiracı hiçbir şekilde sözleşmeden doğan hakları yada aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik terhin edemez ve bunları kiralayan zarar verecek şekilde kullanamaz.
11 – Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bu ve ek sözleşmede dahil şartlardaki herhangi bir değişiklik veya ilave hükümsüzdür.
12 – Kiracının belirtilen şartlardan herhangi birine uymaması durumunda kiraya veren aracını derhal geri alabilir, dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad edebilir.
13 – Kiralayan sebep göstererek tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktanda kaçınabilir.
14 – Kiracı aracı sözleşmede ön görülen tarihten önce teslim ederse ücret iadesi isteyemez. Kiraya veren dilerse sözleşmedeki kalan sürenin kirasını talep edebilir.
15 – Araö uzatma kira ve ek bedellerin ödeme tarihinden en geç üç gün içerisinde ödenmemesi halinde kiraya veren sözleşmeyi fesih eder 15.maddedeki fesih şartları uygulanır.
16 – Kiraya veren aracın kötü kullanımını tespit ettiğinde sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.
17 – Alkollü iken yazılan cezalar ve masraflar araç kiralayanın sorumluluğundadır.
18 – Araç uzatma işlemlerinde kira sözleşmesi dikkate alınmaz o tarihte internet sitesinde geçerli olan fiyat tarifesi uygulanır.
19 – Trafik cezaları EGM sisteminden sorgulanır ve kiracıya bildirilir. Bildirim yapıldıktan sonra 15 gün içerisinde ödenmeyen cezaların yasal gecikme faizleri aracı kiralayan tarafından ödenecek olup iş bu sözleşme itirazsız kabul etmiştir.
20 – Kiracı bu ana sözleşmeyi imzalayarak bundan sonraki yapacağı kiralama işlemlerinde araç teslim formu ile kendisi veya onay alınarak 3.şahıslara teslim edilecek araçlardan bu sözleşmenin tüm şartlarını itirazsız kabul etmiş olacaktır.
21 – Araç teslim formu bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. Araç bilgileri teslim formuna yazılacaktır.
22 – Araç sınıfına göre depozito alınır alınan depozito 30 iş günü sonra iptal ve iade edilir.
23 – Sözleşmede verdiğim kredi kartından bu sözleşme ve bundan sonra onayım alınarak yapılacak kiralamamdan ve araç değişimlerinden doğacak kira ceza ve diğer ödemelerin alınmasını onayladığımı kabul ediyorum.
24 – Orhan Gazi Özel Otoyol ve Yavuz Sultan Selim köprüleri vb. paralı otoban ve paralı geçişe uygun bütün yollar ve geçişleri kiracı sorumluluğundadır. Geçiş ücretleri yüksek olduğundan araç üzerindeki HGS ve OGS cihazından yapılamayabilir. Bu durumda sorumluluk ve doğacak cezalar kiracıya aittir.
25 – Lastik yarılması, çalınması, cam ve far kırılması, kriko, teyp bozulması ve çalınması kiracıya aittir.
26 – Kilometre aşım bedeli …….TL + (KDV/KM) araç deposundaki akaryakıtın alındığı şekilde teslim edilmemesi durumunda oluşan zarar tutarı ve hizmet bedeli ……..TL aracı kiralayan tarafından ödemeyi kabul ve taahüt eder.

4. ÖDEMELER:

1 – Kira bedeli peşin alınır. Kiracı kira süresini uzatmak isterse ücreti derhal ödemelidir. Bir günlük kira 24 saatlik süredir. Haftalık veya aylık süreler 7 Gün 15 ve 30 gün üzerinden hesap edilir. 3 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesap edilir.
2 – Fiyatlara 3.Şahıslara karşı sorumluluk sigortası (poliçe sınırları içerisinde) araç bakım ve belirlenen km dahil dir. KDV hariçtir.
3 – Km sınırları ve ücretleri araç teslim formunda belirtilecektir.
4 – Kiralayan kişi günlük 250 Km kullanım hakkı bulunmaktadır. Belirtilen km oranlarının dışına çıktığında km başı 1,25tl üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

5. TAZMİNATLAR VE GECİKME FAİZLERİ

1 – Kira sözleşmesi belirlenen süre sonunda kendiliğinden sona erer.
2 – Kira sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda veya sözleşme süresi sonunda aracın KİRACI tarafından zamanında ve/veya hazarsız olarak ‘KİRALAYAN’a teslim edilmemesi halinde KİRALAYAN’ın KİRACI’dan gecikmeye konu beher gün için, günlük ara. kira bedelinin (üç) katı tutarındaki bir bedeli cezai şart olarak talep etme hakkı saklıdır.

6. METİNLERİN İHTİLAFI HALİNDE

Taraflar sözleşmenin ön yüzünde yazılı adreslerini bu sözleşme gereği yapılacak her türlü tebligata Salih adresler olarak kabul etmişlerdir.
Adres değişen taraf yeni adresini karşı tarafa bildirmediği müddetçe eski adrese yapılan tebligatlar geçerliliğini korur. Bu sözleşmede yer alan hükümler veya şartlarda herhangi bir geçersizlik icra edilmezlik ve yasaya herhangi bir şekilde aykırılık bulunması, sözleşmenin diğer hükümlerinin bağlayıcılığını ortadan kaldırmaz.

7. SİGORTA

Kiralayan araçları Kara Yolları Trafik Kanunları uyarınca 3.Şahıslara karşı yasal poliçe sınırları içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile Sigortalanmıştır.
Kiralayan 1.2.3.Şahıslara zarar veren kazalar ölüm ve yaralanma sonucu doğacak sorumluluğu her araç için akdedilmiş mecburi mali mesuliyet sigortaları teminat halleri dahilinde kalmak şartıyla sigorta şirketlerinden istifade ettiği tazminat miktarında yüklenir. Bu hallerin üstünde kalan kısmı kiracıya rucu eder.

a – Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kazayı kiralayana hemen haber verecektir.
b – Kiracı her ne şekilde olursa olsun araca müdehale etmeyecektir.
c – Kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamdan alınmış olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirten bir kaza raporu tespit zabtı şahit isim ve adresleri ile benzeri bilgi belgeleri ayrıca alkol raporunu kiracı kiralayana en geç 48 saat içinde teslim edecektir.
d – Çalınma halinde kiracı derhal kiralayana haber verecektir araç bulununcaya veya sigortadan ödemesi yapılıncaya kadar geçen sürenin bedeli kiracıya aittir.
e – Bütün sigortalar kira sözleşmesinde belirtilen süre kapsamında geçerlidir.
Kiracı oluşacak kazalarda kusurlu ise aracın iş kaybı veya ikame aracın kirası ayrıca alınır.
Kiracı kiraladığı aracın çalınmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zarardan itirazsız sorumludur. Kiralık araçlar T.C. sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdürebilir ve yurt dışına çıkamaz, doğacak bütün aksi hallerde aracı kiralayan şahıs bütün sorumluluk ve zarardan yetkilidir.
Araçlarda her kaza başına 2200TL ila 5500TL arasında muafiyetli kasko vardır. Kiracı kira başlangıcında CDW(Tam kasko ve ek teminatlar maddesinin 1,2,3 maddeleri uyarınca alınan paketler kapsamında) paketleri satın alarak muafiyet, park halinde çarpma, mini hasarlarda kaza raporu aranmama gibi durumlardan faydalanabilir.

8. EK TEMİNATLAR VE ÜCRETLENDİRME

1 – Muafiyet Kaza & Hasar Sigortası (LDV)
2 – Genişletilmiş Kaza & Hasar Sigortası (TDLW) bu teminatı satın alan kiracı; ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırır.
3 – Lastik & Cam & Far Sigortası (LCF) Ek İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı (İMM) Ferdi Kaza Sigortası (FK)

9. SİGORTA TEMİNATI DIŞINDA KALAN HALLER

Kiracı iş bu KİRALAMA sözleşmesini imzalamakla, araçtan iktisaden yararlanan kendisi olduğunu ve ‘işleten’ sıfatının aracı teslim aldığı anda kendisine geçtiğini peşinen kabul eder. Kiracı kira sözleşmesi süresi içerisinde meydana gelebilecek her türlü kaza ve olaydan dolayı;
1-3.Şahıslar tarafından karayolları trafik kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca KİRALAYAN’a yöneltilebilecek tüm maddi manevi tazminat taleplerini karşılamayı, ayrıca tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.
‘KİRALAYAN’ kira sözleşmesinin süresi boyunca meydana gelen her hangi bir kaza ve olay nedeni ile 3.Şahıslara ödemek zorunda kaldığı tazminatları KİRACIDAN rucuen tahsil etme hakkına sahiptir.
Kiralayan araçlarını kasko sigortası ile birlikte Karayolları Trafik Yasaları uyarınca mecburi mali mesuliyet sigortası ile de sigortalanmıştır.
Herhangi bir kaza ya da hasar durumunda kiracının kasko sigortadan yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur.
a – Kaza ve Alkol raporunun olmadığı durumlarda;
b – Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetimin de meydana gelmesi halinde;
c – Sürücünün kaza sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlarda.
d – Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlarda.
e – Kazada karşı araçların değer kaybı ve iş kaybı talepleri.
f – Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar.
g – Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlarda.
h – Başka bir aracın yada hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi yüklenerek taşınması
yolcu sayısı üzerinde alınan fazla yolcu .
Her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelen kaza ve hasarlardan doğrudan aracı kiralayan mesuldür.
j – Sigara ve emsali yakıcı bir maddenin tesiri ve alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar.
k – Aracın döşemesinde meydana gelen yanık lastik yarılmaları sigorta dışında olup, bu durumda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumluluğundadır.

10. TAMİRAT

Tabi kullanma ve eskime sonucunda yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Normal kullanım harici ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız susuz kullanım lastik yarılması gibi) yapılan tamirat yedek parça ve lastik değiştirme iş kaybı
aracın alındığı yere getirilmesi için yapılan masraflar kiracıya aittir.

11. SÖZLEŞME SONUÇ BÖLÜMÜ

İş bu sözleşme KİRALAYAN’a okutularak ve ekleri ile birlikte imzalanarak aslı saklanmak suratiyle VENÜS RENT A CAR’da kalacaktır, gerektiğinde resmi makamlarla paylaşılacaktır.

12. SON BÖLÜM

Yukarıda belirtilen tüm şartlara uyacağımı, aşağıda araç bedeli olarak sigorta kapsamının geçerli olmadığı maddeler kapsamında ve bu maddelere aracı
KİRALAYAN tarafından riayet edilmediği takdirde kullanılmak üzere, her türlü aracı KİRAYA verenin maddi ve manevi zararlarının karşılanması sebebiyle senet vermeyi ve oluşacak zarar ve ödemeleri tarafımdan eksiksiz ve tam bir şekilde ödemeyi taahhüt ederim.
Taraflar arasındaki anlaşmazlık halinde ORDU Mahkemeleri ve İcra Daireleri salahiyetindedir.

Yukarıda yazan tüm bilgi ve uyarılar tamamen kanunlara göre hazırlanmıştır, daha detaylı bilgi için İLETİŞİM bölümünden bize yazabilirsiniz.

Merhabalar Hoşgeldiniz
Bu ofiste seçilen araba sınıfından yok. Lütfen farklı bir sınıf seçin!